logo Europe Ruris
Franse vlag Français Nederlandse vlag Nederlands drapeau anglais English drapeau Allemand Deutch

 

 

Over Europe Ruris

Harm Hof:
Al vanaf 1992 adviseert en begeleidt Harm Hof Nederlandse en Vlaamse boeren en bedrijven in de agrarische sector bij hun vestiging of hun projecten in Frankrijk.
Aanvankelijk in dienst van het Nederlandse bedrijf Heidemij, en vervolgens gedurende 9 jaar voor “Terres d’Europe” (een filiaal van de federatie van Franse grondbanken, de FNSAFER).
In 2002 heeft hij voor zijn activiteiten een onafhankelijke rechtsvorm opgericht, “Europe Ruris”, welke eveneens gerechtigd is tot het uitvoeren van onroerend goed transacties. (geregistreerd makelaar in Frankrijk).


Wat vooraf ging:

Eind jaren zeventig startte het Nederlandse bedrijf Heidemij met structurele begeleiding van Nederlandse boeren die emigreerden naar Frankrijk.
In 1994 deed Heidemij haar emigratie-begeleiding over aan “LTO-Vastgoed”.
LTO-Vastgoed werd toen tevens aandeelhouder in “Terres d’Europe”.
Eind jaren ‘90 vond er een grote emigratiegolf plaats onder Nederlandse boeren.
Toen de grootste golf over was (2002) stopte LTO-Vastgoed met emigratiebegeleiding en beëindigde ze haar deelname in Terres d’Europe.
De emigratiebegeleiding in Frankrijk werd voortgezet door Europe Ruris.

Als emigratieland voor de Nederlandse boer neemt Frankrijk een bescheiden plaats in. Slechts een kleine 10 % van de agrarische emigranten vestigden zich hier.
Het leeuwendeel van de naar Frankrijk geëmigreerde boeren zijn melkveehouders, ze vestigden zich vooral in het “Grand Ouest”: Bretagne, Normandië en de Pays de la Loire.
Overname van een melkveebedrijf in Frankrijk door een buitenlander levert meestal weinig problemen op.

Hoewel Frankrijk een belangrijk akkerbouwland is hebben zich relatief weinig Nederlandse akkerbouwers in Frankrijk gevestigd.
De grondprijzen in Frankrijk behoren tot de laagste in Europa, maar het aanbod van akkerbouwgrond is heel gering.
De akkerbouwgebieden bij uitstek, “Beauce”, “Picardie” enz., zijn uitermate gesloten voor mensen van buiten deze gebieden.
Daarnaast is er een grote vraag naar akkerbouwgrond door Franse boeren. Voor buitenlanders is het daarom heel moeilijk om hiertussen te komen. Door de controlerende en regulerende taak van de SAFER bestaat er in Frankrijk geen vrije grondmarkt.
Naast melkveehouders en akkerbouwers is er een breed scala van diverse agrarische ondernemers van Nederlandse afkomst die zich in Frankrijk hebben gevestigd, zoals vleesveehouders, geiten- en schapenhouders en paardenhouders (Normandië).

Nevenvestigingen van bedrijven in Nederland betreffen in veel gevallen bloemen- en bollentelers, die met hun vestiging in wat zuidelijker Frankrijk hun productieperiode kunnen verschuiven.

Begeleiding en advies:

De begeleiding begint vaak met een economische analyse van een bedrijf of project en de aanvraag van financiering bij een Franse bank.

Het voorlopige koopcontract (compromis of “promesse d’achat” als u via de Safer aankoopt) is een cruciale stap in het aankoopproces van onroerend goed.
Indien de aankoop een geheel agrarisch bedrijf betreft, met bijvoorbeeld een gedeelte pachtgrond, overname van een veestapel, landbouwmateriaal, voorraden en te velde staande gewassen, is dit een heel uitgebreid document waar veel zaken worden vastgelegd.
Onduidelijkheid, misverstanden of zaken die niet goed omschreven zijn, kunnen veel narigheid veroorzaken.
Het is daarom van het grootste belang dat men als koper goed begrijpt wat men ondertekent.
De begeleiding, in de vorm van vertaling en uitleg door Europe Ruris, wordt meestal erg op prijs gesteld.
Dit geldt eveneens voor de uiteindelijke koop- en pacht contracten.

Naast advies bij bijvoorbeeld de keuze van een rechtsvorm, is er de opstart van een bedrijf met alle daarbij horende aspecten (bijv. verzekering van gezin en bedrijf, contacten met een accountantsbureau, enz.) waarbij Europe Ruris van dienst kan zijn.

Zorgen voor efficiënte communicatie:

Met de moderne communicatiemiddelen kan efficiënt worden gecommuniceerd.
Een contract kan bijvoorbeeld per mail worden verstuurd en vervolgens per telefoon of per "skype" van uitleg en vertaling worden voorzien. Veel regelwerk kan eveneens per telefoon en per mail worden gerealiseerd.