logo Europe Ruris
Franse vlag Français Nederlandse vlag Nederlands drapeau anglais English drapeau Allemand Deutch

 

 

Vestigingsfaciliteiten voor jonge boeren


De vestigingsfaciliteiten voor jonge boeren zijn bedoeld om de financiering van de overname of het opzetten van een landbouwbedrijf te vergemakkelijken.

Voorwaarden

Leeftijd tussen 18 en 40 jaar.
Men dient in het bezit zijn van een landbouw diploma (minimaal middelbaar niveau)
Het moet gaan om een eerste vestiging : Men mag nog niet eerder als zelfstandige gevestigd zijn geweest.

PPP (Plan de Professionalisation Personalisé)

Alvorens men zich daadwerkelijk met de Jonge Boeren hulp kan vestigen, werd voorheen een theoriestage en een praktijkstage (“stage 6 mois”) vereist.
Dit is gewijzigd in een PPP (“Plan de Professionalisation Personnalisé).
Hierbij wordt vastgesteld of betrokkene voldoende ervaring en kennis heeft m.b.t. zijn specifieke vestigingsproject. Vervolgens wordt bepaald welke praktijkstages of korte bijscholingen gedaan moeten worden. De duur van het PPP hangt helemaal af van de kennis en ervaring van betrokkenen. (Indicatief van 0 tot 6 maanden)
Aan het PPP kan pas worden begonnen als men de keuze gemaakt heeft voor het bedrijf welke men wil overnemen.
De theoriestage van enkele dagen is blijven bestaan.
Voor hen die geboren zijn voor 1 januari 1971 geldt de verplichting van het PPP niet.

Plan de Développement de l'Exploitation (PDE)

Het realiseren van bedrijfsbegroting voor de eerste 5 jaar behoort tot de overige voorwaarden. Momenteel wordt dit aangeduid met PDE (voorheen EPI).
Omdat hierbij heel specifieke richtlijnen worden gehanteerd kan men zich hiervoor het beste wenden tot de Chambre d'Agriculture of tot een landbouw boekhoudbureau.

Jonge boeren schenking (DJA = Donation Jeunes Agriculteurs)

De hoogte van de schenking hangt van af meerdere criteria, welke door de departementale commissies worden vastgesteld.  De bedragen liggen
Voor wie voltijds boer is:
- tussen 8 000 en 17 300 euro, in de meeste gebieden (zone de plaine)
- tussen 10 300 en 22 400 euro in de minder bedeelde zones (zone défavorisée)
- tussen 16 500 en 35 900 euro in de bergzones (“zone de montagne”)
  Indien men deeltijd boer is:
- tussen 4 000 en 8 650 euro, in de meeste gebieden (zone de plaine)
- tussen 5 150 en 11 200 euro in de minder bedeelde zones (zone défavorisée)
- tussen 8 250 en 17 950 euro in de bergzones (“zone de montagne”)

Jonge boeren lening (MTS-JA, Prêt Moyen Terme Spéciaux - Jeunes Agriculteurs)

Voor de jonge boeren lening gelden de volgende criteria :

 

Zone de plaine

Zone défavorisée /montagne

Rente %

 2,5 %

1 %

Duur subsidiering

7 jaar

9 jaar

Maximale looptijd lening

15 jaar

15 jaar

Maximaal subsidiebedrag(1)

11 800 €

22 000 €


(1)  Het subsidiebedrag is het verschil tussen de door de jonge boer betaalde rente en de marktrente. Dit bedrag wordt door de staat gefinancierd.
Hiermee kan de maximale hoogte van een Jonge Boeren lening worden berekend.

Voordelen m.b.t. te betalen sociale lasten (MSA) en fiscale voordelen:
Voor iedereen die jonger is dan 40 jaar en een landbouwbedrijf start (het maakt niet uit of men jonge boer is of niet) geldt dat men gedurende 5 jaar een gedeeltelijke ontheffing krijgt op de te betalen sociale lasten.
De vrijstelling bedraagt:

1e jaar: 65 % 2e jaar: 55 % 3e jaar: 35% 4e jaar 25 % 5e jaar:15 %


Voor diegenen die gebruik kunnen maken van de jonge boeren vestiging en/of jonge lening gelden de volgende fiscale voordelen:
- 50 % vrijstelling, gedurende 5 jaar op het reële belastbare inkomen.
  (Deze vrijstelling bedraagt 100% in het jaar dat de Dotation Jeune Agriculteur op de bedrijfsbalans wordt opgevoerd.)
- Reductie op de overdrachtslasten bij aankoop onroerend goed.
- 50 % reductie op de onroerendgoed lasten op "onbebouwd onroerend goed" gedurende 5 jaar.
   (In Frankrijk betaald men onroerend goed lasten op grond) .

Bijkomende voordelen:
Naast bovengenoemde faciliteiten kan het zijn dat sommige regio's of départementen extra faciliteiten geven.
Ten slotte hebben Jonge Boeren vaak voorrechten bij toedeling van productie- of premierechten.