ref. 23-4

logo europe ruris

 

Extensief melkveebedrijf met Kaasmakerij - Creuse


Grond:
In totaal 92 ha, waarvan 72 ha in eigendom en 20 ha pacht.
In de omgeving van de boerderij ligt 60 ha in meerdere percelen.
Op ca 3,5 km afstand ligt ca 30 ha in één blok.
Ca 30 ha is ploegbaar, de rest is blijvend grasland.
Het betreft leem- en zandgrond.
   

Melkproductie:

Kaasmakerij:
Ca 50.000 liter melk wordt tot een type Goudse kaas verwerkt.
Momenteel wordt alle kaas aan huis verkocht.

De overige melk gaat naar een lokale coöperatie.
(Totale melkproductie ca 180.000 liter)


Gebouwen:
2 loopstallen welke onderdak bieden aan ca 32 stuks melkvee met het bijbehorende jongvee.
(Open mestopslag 430 m3 met rubber als ondergrond. (geomembraam))
2 opslagschuren voor hooi en materiaal.

Het woonhuis met de kaasmakerij ligt op enige afstand van de gebouwen.
Dit kan eveneens worden overgenomen.

De vraagprijs voor 72 ha grond in eigendom, gebouwen en woonhuis is 300.000 €.

De veestapel en het materiaal kan eveneens worden overgenomen.
De veestapel bestaat uit ca 32 melkkoeien (Holstein – momenteel ca 7500 l/koe) en bijbehorend jongvee.

Ligging:
De boerderij ligt in het departement Creuse op ca 45 km ten oosten van LIMOGES.
Het bedrijf is momenteel officieel niet biologisch.
De extensieve bedrijfsvoering maakt een overstap naar biologische erkenning gemakkelijk.

Voor meer informatie verzoeken we u contact met ons op te nemen.