logo Europe Ruris
Franse vlag Français Nederlandse vlag Nederlands drapeau anglais English drapeau Allemand Deutch

 

 

Pacht


Pacht
is in Frankrijk een veel voorkomende en zekere exploitatievorm wanneer het een “reguliere” pachtovereenkomst betreft..

Een Franse reguliere pachtovereenkomst wordt aangegaan voor 9 of 18 jaar, en wordt bij ommekomst “automatisch en van rechtswege” met perioden van 9 jaar verlengd. Deze vorm van pacht kent een grote pachterbescherming, onder andere:

-    de pachtprijs is gebonden aan wettelijk vastgestelde maxima

-    de pacht is overdraagbaar op echtgenoot en (klein) kinderen

-    de pachter heeft het voorkeursrecht van koop bij verkoop van het gepachte.

-    bij beëindiging van een pachtovereenkomst heeft de pachter recht op een vergoeding van door hem aangebrachte verbeteringen.

In Frankrijk komen afwijkende pachtvormen voor:

-    loopbaanpacht : Eenmalige overeenkomst voor een periode van minimaal 25 jaar, die niet kan worden verlengd. De pacht kan niet worden overgedragen.

-    “Deelpacht” (metayage): de eigenaar heeft recht op een deel van de opbrengst van de boerderij van de pachter. Deze vorm van pacht komt vrijwel niet meer voor. 

Erfpacht komt in de Franse landbouw vrijwel niet voor.

Een nieuwe pachtvorm, de “overdraagbare pacht” (bail cessible) heeft het licht gezien sinds de goedkeuring van de nieuwe “Loi d’orientation agricole” van 5 januari 2006.
Deze pachtvorm voorziet de mogelijkheid van overdraagbaarheid van de pacht buiten familieverband. Daartegenover staat dan weer een (maximaal 50 %) hogere pachtprijs